fbpx

INTEGRITETSPOLICY

1.  OM BUBBLIO OCH WEBBPLATSEN

 

MiLetra, org.nr 650306-9053, Roliasgatan 4 (besöksadress), 553 39 Jönköping, (”MILETRA“ eller ”Bubblio”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Bubblio värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Bubblio’s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Bubblio samlar in samt varför och hur Bubblio behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till Bubblio angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar Bubblio in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp eller ditt klubbmedlemskap om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av Bubblio och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi BUBBLIO.SE och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför BUBBLIO:s kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Bubblio inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan och till Bubblio’s cookie policy.

 

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

2.1 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?

 

2.1.1 Kunder, prenumeranter

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Bubblio och/eller från Bubblio’s Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Bubblio eller med någon av Bubblio’s Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Bubblio samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Personnummer (gäller endast för kunder i Sverige);

 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

 • Leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;

 • Användarnamn och lösenord till våra tjänster;

 • Köp-, betal- och orderhistorik;

 • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;

 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller

 • IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • Våra Samarbetspartners,

 • Genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,

 • Genom cookies(se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

 

2.2 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

2.2.1 Kunder

Bubblio behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Bubblio tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.

 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

 • Berättigat intresse:

  • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Bubblio’s tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.

  • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2 Prenumeranter

 

Bubblio behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka Bubblio’s nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från Bubblio och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

 

2.3 LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 

2.3.1 Kunder, prenumeranter

Bubblio vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att Bubblio eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

 • Prenumerant: Om du anmält dig som prenumerant på Bubblio’s nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.

 • Kommunikation: Om du har kontakt med Bubblio, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

 • Rättslig skyldighet: Bubblio sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut. Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Bubblio inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

 

2.4 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

 

2.4.1 Kunder, prenumeranter

 

Information om våra kunder är en viktig del av Bubblio’s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Bubblio iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Samarbetspartners: Våra Samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig eller för att fullgöra sina skyldigheter om du valt att använda deras tjänster genom vår Webbplats. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.

 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Bubblio ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Bubblio, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kredit riskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att Bubblio säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Bubblio’s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Bubblio kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

 

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Bubblio vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem i vår kundklubb eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Bubblio kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Bubblio även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Bubblio för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Bubblio begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Bubblio’s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

4. SÄKERHET

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Bubblio använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Bubblio kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar BUBBLIO för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna nedan.

 

5. COOKIES

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookiepolicy.

 

6. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bubblio förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta BUBBLIO:s kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

 

 

E-post: main.kallin@gmail.com

TEL: 0703 – 90 25 20

Adress: MiLetra, Roliasgatan 4, 55 339, Jönköping

0
  Din korg
   Calculate Shipping
   Använd rabattkod